Directory 1

Directory 2

Directory 3

Directory 4

Directory 5

Directory 6

Directory 7

Directory 8

Directory 9

Directory 10

Directory 11

Directory 12

Directory 13

Directory 14

Directory 15

Directory 16

Directory 17

Directory 18

Directory 19

Directory 20

Directory 21

Directory 22

Directory 23

Directory 24

Directory 25

Directory 26

Directory 27

Directory 28

Directory 29

Directory 30

 

Back

DIRECTORY OF VILLAGES AND TOWNS

DIRECTORY 30

Village/ Town name; Taluka abbreviation; Village

Direction from the taluka /peta H. Q.; Travelling distance

Area (Sq. miles); Population; Households; Agricultural population

Post Office; Distance

Vavad NDR

E;

6-0

4.2;

1016;

198;

401

C haupale;

2-0

Vayapur SDK

S;

10-0

4.3;

1310;

244;

558

Pimparkhede;

1-0

Vehagi AKA

NW;

34-0

0.1;

138;

24;

77

Mulgi;

12-0

Veheraganv SKI

NE;

12-0

4.0;

367;

72;

175

Dusane;

2-0

Velavad NDR

NW;

8-0

4.6;

990;

169;

558

Pimpalod;

3-0

Velavad SHD

NW;

11-0

1.3:

219;

38;

95

Shahada;

11-0

Velhane Bk. DHL

SE;

14-0

8.8;

1815;

363;

915

Borvihir;

4-0

Veli AKA

NE;

17-0

0.8;

684;

130;

434

Mulgi;

3-0

Veri AKA

NE;

26-0

0.5;

498;

94;

263

Kathi;

2-0

Vikavel SDK

E;

13-0

1.0;

383;

65;

155

3-0

Vikharan NDR

NE;

12-3

3.0;

1228;

222;

572

Local;

Vikharan SDK

W;

14-0

10.4;

2693;

507;

1287

Local;

Vikharan Bk. SPR

NW;

8-0

2.3;

1851;

359;

837

Arthe Bk.;

2-0

Vikharan Kh. SPR

NW;

8-0

0.6;

447;

66;

147

Arthe Bk.;

2-0

Vikhurle SDK

NW;

11-0

2.9;

623;

129;

310

1-0

Vincr Bk. DHL

1.9;

1691;

279;

711

Viracak NDR

SW;

3-0

1.7;

931;

140;

558

Dhekvad;

2-0

continued.

Village/Town name; Taluka abbreviation; Village

Railway Station;
 Distance

Weekly Bazar; Bazar Day; Distance

Motor Stand; Distance

Drinking Water facilities

Institutions and other information

Vavad NDR

Nandurbar;

6-0

Nandurbar

Tue.

6-0

Stage;

W; rv.

Sl (pr); Cs; 2tf.

Vayapur SDK

Nardane;

5-0

Songir;

Thu.

4-0

1-4

W: w.

Sl Cm); pyt; Cs; 3tl; dh; ch; lib.

Vehagi AKA

Nandurbar;

60-0

Akkalkuva

Wed.

34-0

W; n.

Veheraganv SKI

Nandurbar;

25-0

Dusane;

Sat.

2-0

Stage;

N.

tl.

Velavad NDR

Nandurbar;

8-0

Nandurbar;

Tue.

8-0

1-0

W.

Sl (pr); 2Cs; 4t!.

Velavad SHD

Tishi;

17-0

Shahada;

Tue.

11-0

Borad,

1-6

W.

Sl (pr); pyt (gr); Navaratra Fr. An. Sud. 5; 3tl.

Velhane Bk. DHL

Borvihir;

4-0

Shirud;

Fri.

2-0

Stage;

w.

Sl (pr); 2Cs(mp, mis); 5tl; m; dh; ch; lib.

Veli AKA

Nandurbar:

42-0

Akkalkuva;

Wed.

17-0

W; rv.

Sl(pr).

Veri AKA

Nandurbar;

52-0

Akkalkuva;

Wed.

26-0

W;str.

Sl (pr).

Vikavel SDK

Nardane;

10-0

Nardane;

Sat.

10-0

2-0

rv.

Sl (pr); Cs(mp); 2tl; ch.

Vikharan NDR

Tishi;

5-0

Nandurbar;

Tue.

12-3

Local;

W.

Sl (pr); Cs; 4tl; ch.

Vikharan SDK

Virdel Road;

Dondaicha

Thu.

4-0

Local;

W; w.

2Sl (pr); pyt; 2Cs; Dwarkadhish Fr. Kt. Sud. 11; 3tl; dh; 2lib.

Vikharan Bk. SPR

Nardane;

25-0

Shirpur;

Mon.

8-0

Local;

W.

2Sl (pr, m); Cs; Bhavani Devi Fr. Mg. Vad. 4; 2tl; lib; dp.

Vikharan Kh. SPR

Nardane;

25-0

Shirpur;

Mon.

8-0

Local;

w.

2Cs (c, mis).

Vikhurle SDK

Dondaicha;

1-4

Dondaicha;

Thu.

6-0

1-0

w.

Sl (pr); Cs (mp); 2tl.

Vincr Bk. DHL

w.

Viracak NDR

Dhekvad;

2-0

Nandurbar;

Tue.

3-0

1-0

W; rv.

Sl (pr); Cs.

Village/ Town name; Taluka abbreviation; Village

Direction from the taluka /peta H. Q.; Travelling distance

Area (Sq. miles); Population; Households; Agricultural population

Post Office; Distance

Viradel SDK

NW;

6-0

3.9;

3343;

575;

1175

Local;

Virakhel SKI

SW;

22-0

4.4;

301;

53;

149

Balhane;

4-0

Virapur AKA

NE;

2-2

0.6;

344;

58;

189

Vanyavihir Kh;

1-0

Virapur SHD

NW;

14-0

2.0;

628;

112;

314

Visaravadi NVP

E;

14-0

5.4;

3193;

569;

1393

Local;

Visvanath DHL

NE;

10-3

2.4;

612;

113;

308

Nyahalod

0-3

Vitai SDK

SE;

9-0

0.9;

562;

104;

188

Gorane;

0-4

Vitai SKI

S;

15-0

4.6;

911;

150;

354

Nadase;

3-0

Vitave SKI

N;

23-0

2.5;

571;

90;

265

Bramhanvel;

4-4

Vyahur NDR

NW;

9-4

1.8;

479;

89;

303

continued.

Village/Town name; Taluka abbreviation; Village

Railway Station;
 Distance

Weekly Bazar; Bazar Day; Distance

Motor Stand; Distance

Drinking Water facilities

Institutions and other information

Viradel SDK

Local;

Local;

Fri.

Local;

W; w.

2Sl (pr, m); 4Cs (3 mis, fmg); 3tl; m; mq; 2dg; dh; gym; ch; lib; dp.

Virakhel SKI

Chinchpada

36-0

Pimpalner;

Thu.

8-0

4-0

W.

Sl (pr); tl; ch.

Virapur AKA

Nandurbar;

22-4

Vanyavihir Kh.;

Mon.

1-0

Vanyavihir Phata

1-0

W.

Sl (pr); Cs(mp).

Virapur SHD

Dondaicha:.

31-0

Mhasavad;

Mon.

6-0

Dara;

0-6

W.

Sl (pr); tl.

Visaravadi NVP

Chinchpada;

3-0

Local;

Thu.

Stage;

W.

2Sl (pr); Cs; 2tl; mq; dh; lib; dp.

Visvanath DHL

Dhuiia;

10-3

Nyahalod;

Wed.

0-3

Nyahalod;

0-3

W;w.

Sl (pr); 2Cs (mp, fmg); 2tl; m; ch.

Vitai SDK

Nardane;

3-0

Nardane;

Sat.

4-0

Nardane;

3-0

W.

Sl (pr); pyt; 3Cs (2mis, fmg); Ram Fr. ct. Sud. 9;4tl;ch.

Vitai SKI

Dhulia;

35-0

Kasare;

Fri.

10-0

Local;

W.

Sl (pr); Cs; lib.

Vitave SKI

Nandurbar;

19-0

Kasbe Chhadavel;

Fri.

3-0

Kasbe Chhadavel;

3-0

W.

Sl (pr); pyt; Cs(mp); lib; dp.

Vyahur NDR

Nandurbar;

9-0

Nandurbar;

Tue.

9-4

2-0

rv.

Sl (pr); Cs; tl.

LIST OF FOREST VILLAGES INCLUDING THOSE WHICH ARE DESERTED FOREST VILLAGES IN DHULIA DISTRICT

Name of the Village

Name of the Village

Name of the Village

Name of the Village

Adalase NVP (Deserted)

Cilhare SPR

Kamod Kh. AKR

Mahadev Dondavada SPR

Makadakund AKR

Akavani AKR

Cirakhan SHD

Kanasai SHD

Maktarajhira AKR

Asalod (New) SHD

Citakhedi AKR

Katra AKR

Mal AKR

Atti AKR

Dhandre Kh. SHD

Keli AKR

Mal AKR

Bhabari AKR

Domakhedi AKR

Kelj Mojara AKR

Malade TLD

Bhadal AKR

Durabadya SPR

Khadakale Bk. AKR

Malaganv SHD

Bhamane AKR

Dutakhede SHD

Khadakale Kh. AKR

Malai NVP Deserted

Bharad AKR

Duttal AKR

Khadaki.AKR

Malakatar SPR

Bhongara SHD

Gadhadadev SPR

Khairakhuti SPR

Malapur SPR

Bhudaki SPR

Gaurya AKR

Khamala AKR

Manakhedi Kh. AKR

Bhulane SHD

Genda AKR

Khaparakhede SHD

Manamodya SHD

Bhusa AKR

Ghatli AKR

Kharadi Bk. AKR

Mandavi Bk. AKR

Bijari AKR

Goradi AKR

Kharadi Kh. AKR

Mandavi Kh. AKR

Bilaganv AKR

Hivarakhede SPR

Khutavada AKR

Mohide SPR

Biyamal TLD

Hol Mubarakapar SHD

Kodid SPR

Nagajhiri SHD

Bodala AKR

Japhi AKR

Kotabandhani SHD

Nalagavhan AKR

Boradi (New) SPR

Jarali AKR

Kukalat AKR

Nandya SHD

Borapani (SPR)

Jhumat AKR

Kukatar AKR

Nandya Kusumavade SHD

Borasisa AKR

Joyada SPR

Kumbhari AKR

Navaganv SHD

Bori AKR

Jugani AKR

Kundya AKR

Nigadi AKR

Candasaili AKR

Junana AKR

Kuvarakhet AKR

Nimagavhan AKR

Candasaili SHD

Kakadamal SPR

Lakadya Hanuman SPR

Nimakhedi AKR

Chinalakuva AKR

Kakarade AKR

Lakkadakot SHD

Pankhed SPR

Cicakathi AKR

Kamod AKR

Langadi Bhavani SHD

Paula AKR

Cikhali AKR

Kamod Bk. AKR

Lekhada AKR—Deserted

Phalai AKR

Name of the Village

Name of the Village

Phattepur SPR

Singaramal NVP Deserted

Pimpalabari AKR

Sirasani AKR

Pimpalacop AKR

Surang AKR.

Pimparani SHD

Telakhadi AKR

Rajabardi AKR

Tembhurni AKR

RamapuR SHD Deserted.

Thuvani AKR

Ranipur SHD

Toranamal AKR

Rosmal Kh. AKR

Trisul AKR.

Sadri AKR

Ubhadagad SHD

Sahane SHD

Udadya AKR

Salavan NVP Deserted

Ukhaliamba AKR

Savarya AKR

Umaravihir NVP Deserted

Savarya Digar AKR

Umarda SPR

Selada AKR

Vahavani AKR

Selagada AKR

Vakavad SPR

Selakui AKR

Valaval AKR

Sikka AKR

Varavali AKR

Sindavani AKR

Vavi AKR

Sindi Digar AKR

Velakhadi AKR

THE LIST OF DESERTED VILLAGES IN DHULIA DISTRICT

Name of the Village

Name of the Village

Abhanapur Bk SHD

Juvani TLD

Akhatavade NDR

Kataghar SHD

Cippal AKR

Kusumaveri AKR

Cittar AKR

Mahal Lodha DHL

Dhamani DHL

Malakhand NDR,

Dhodi DHL

Mamane SHD

Jhirisavar AKA

Velakhadi AKA

 

 

 

 

TOP