Editorial Board

सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग पदसिध्द अध्यक्ष

डॉ. गो. बं. देगलूरकर

पुणे
डॉ. किशोर गायकवाड मुंबई
श्रीमती सायली पलांडे-दातार पुणे
डॉ. बी. जी. कुलकर्णी मुंबई
डॉ. अविनाश आवलगावकर पुणे
डॉ. श्रीराम येरणकर बुलडाणा
डॉ. मंजिरी भालेराव पुणे
डॉ. सुनिल पुरी लातुर
१० डॉ. श्रद्धा कुंभोजकर पुणे
११ श्री. गिरीष मांडके पुणे
१२ डॉ. अंबरीश खरे पुणे

जिल्हा गॅझेटिअर स्विकृत सदस्य

श्री. सुधाकर बुगदाणे बुलडाणा जिल्हा गॅझेटिअर
श्री. अशोक सिंग ठाकूर चंद्रपूर जिल्हा गॅझेटिअर
डॉ. जी. ए. बुआ सिंधुदुर्ग जिल्हा गॅझेटिअर
डॉ. हरिभाऊ क्षिरसागर वाशिम जिल्हा गॅझेटिअर